POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA
Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica, tel.: +385 48 656 411
koprivničko-križevačka uprava > Vijesti > Zimska služba 2016./2017.g.

Zimska služba 2016./2017.g.

Zimska služba 2016./2017.g.
9. studeni 2016. -

Foto: Ilustracija 

U zimskim uvjetima sezone 2015/2016.g. (15.11.2015. g. - 15.03.2016. g.) ukupno je zabilježeno 206 prometnih nesreća od čega dvije prometne nesreće s poginulim osobama i 74 nesreće s ozlijeđenim osobama. Udio prometnih nesreća sa stradalim sudionicima iznosi 37 posto.

U ovim nesrećama sudjelovale su 443 osobe, od kojih su dvije osobe smrtno stradale, a 20 osoba je teže ozlijeđeno. U ovim nesrećama je stradalo 26 posto sudionika.

Najčešće vrste prometnih nesreća bili su slijetanje vozila sa ceste (71), bočni sudar (38) i sudar vozila iz suprotnih smjerova (21). Najčešće okolnosti uslijed kojih je dolazilo do prometnih nesreća bile su neprilagođena brzina (42), nepoštivanje prednosti prolaska (34) i vožnja na nedovoljnoj udaljenosti (22).

Promatrajući vrste i okolnosti prometnih nesreća može se zaključiti da je poradi brzine neprilagođene uvjetima na kolniku i karakteristikama prometnica dolazilo do slijetanja vozila s kolnika. Alkohol je bio utvrđen kod 73 sudionika prometnih nesreća ili 16 posto sudionika, odnosno kod 67 ili 23 posto vozača.

Što se tiče atmosferskih prilika, najviše nesreća zabilježeno je po vedrom (78) i oblačnom (75) vremenu. Po kiši (31), magli (20) i snijegu (2) zabilježene su 53 nesreće ili 26 %  prometnih nesreća. Za vrijeme magle zabilježena je 21 prometna nesreća od čega prometna nesreća s poginulom osobom i šest nesreća s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba smrtno stradala, dvije osobe su teže, a šest osoba je lakše ozlijeđeno. Za vrijeme kišnih oborina zabilježena je bila 31 prometna nesreća od čega jedna nesreća s poginulom osobom i osam nesreća s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba smrtno stradala, tri osobe su teško ozlijeđene, a pet osoba je lakše ozlijeđeno.

Za vrijeme snježnih oborina zabilježene su bile dvije prometne nesreće s materijalnom štetom. Na mokrom kolniku zabilježene su 73 nesreće od čega jedna nesreća s poginulom osobom i 32  nesreće s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba smrtno stradala, šest osoba je teško ozlijeđeno, dok je 28 osoba lakše ozlijeđeno.

Na kolniku s razgrnutim snijegom zabilježene su dvije nesreće s materijalnom štetom, tri nesreće s materijalnom štetom su zabilježene na kolniku s ne razgrnutim snijegom, jedna nesreća s materijalnom štetom na zaleđenom a neposutom kolniku i jedna nesreća s materijalnom štetom na zaleđenom ali posutom kolniku. Na kolniku prekrivenom snijegom i ledom zabilježeno je ukupno sedam prometnih nesreća s materijalnom štetom.   

Zimski uvjeti i zimska oprema vozila

Zimski uvjeti na cestama definirani su člankom 193. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa kao uvjeti  koji nastaju kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Za pravnu ili fizičku osobu - obrtnika ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom predviđena je kao sankcija novčana kazna od 5000 do 15.000 kuna.

Za isti prekršaj, ukoliko ga počini, odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1500 do 5000 kuna. Za vozača koji u vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama upravlja vozilom bez zimske opreme predviđena je novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Člankom 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozači motornih vozila su obvezni prije uključivanja u promet očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu. Za vozača koji svoje motorno vozilo nije očistio od snijega i leda predviđena je novčana kazna u iznosu od 700 kuna. 

Zimska oprema definirano je člankom  104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti (NN 85/16). Pod zimskom opremom motornih vozila kategorija M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače. Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s čavlima.

Zimski pneumatik je člankom 72. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti definiran je kao pneumatik čiji su profil, sastav i struktura gazećeg sloja konstruirani tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postižu bolje rezultate od ostalih cestovnih pneumatika. Zimski pneumatici označeni su oznakama M+S, M.S. ili M&S.

Ovom prilikom je važno istaknuti da zimski pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama koje je odobrio proizvođač, te da se na istoj osovini vozila moraju nalaziti pneumatici jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske), konstrukciji (radijalne/dijagonalne i dr) i marki/tipu.

Policijski službenici koji prilikom nadzora prometa zatekne, za vrijeme nastupa i trajanja zimskih uvjeta na cestama, vozilo koje nema propisanu zimsku opremu, naredit će vozaču da prekine kretanje vozilom i da upotrijebi zimsku opremu. Ukoliko vozač ne postupi sukladno naredbi policijskog službenika, vozilo će biti isključeno iz daljnjeg prometovanja tako dugo dok se na vozilo ne postavi zimska oprema. Prilikom isključenja ovakvog vozila iz prometa, policijski službenik će privremeno oduzeti registarske pločice, koje će se vratiti kada se rečeni nedostatak otkloni.

Priprema motornog vozila za zimske uvjete

Zimski dio godine karakteriziraju niske dnevne temperature i učestaliji nepovoljni vremenski uvjeti u vidu oborina (kiša, ledena kiša, snijeg) i magle, a što se negativno odražava na stupanja sigurnosti u cestovnom prometu jer otežava uvjete za normalno odvijanje prometa.

Prilikom pripreme vozila za zimu i zimske uvjete na cestama potrebno je:

 • obaviti pregled vozila kako bi se utvrdilo da li postoje neke nepravilnosti na vozilu koje je potrebno otkloniti (npr. nepravilnosti u radu kočionog sustava ili upravljačkog sustava, svjetlosnog sklopa i dr.).
 • na vozilo staviti zimske pneumatike ili ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg staviti u vozilo. Uvježbajte postavljanje lanaca za snijeg na ravnom i suhom prije nego što ih morate stvarno upotrijebiti.
 • obavezno provjeriti stanje akumulatora i po potrebi ga zamijeniti.
 • provjerite stanje rashladne tekućine (antifriza) i prohodnost mlaznica za pranje vjetrobranskog stakla.
 • u vozilo stavite kablove za pomoć pri paljenju vozila (tzv. „kleme“).
 • provjeriti stanje brisača stakala i ukoliko su oštećeni zamijeniti ih novima, kako bi mogli dobro čistiti stakla od snijega i kiše.
 • u vozilo staviti strugalicu za led, metlicu za čišćenje snijega i sredstvo za odleđivanje brava i stakala.

 

Savjeti za sigurno sudjelovanje u prometu za vrijeme zimskih uvjeta na cestama

Za vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama, uvjeti u kojima se odvija promet su otežani, pa je potrebna daleko veća koncentracija i pomnije praćenje ceste. Osim oborina koje se mogu vidjeti (kiša, snijeg), na prometnicama su moguća i iznenađenja u vidu poledica i leda.

Glavni recept za sigurnu vožnju u zimskim uvjetima na cesti je povećan oprez.

            Prilikom vožnje na kolniku prekrivenom snijegom i ledom potrebno je:

 • prije početka vožnje s vozila (krov, stakla. svjetla) skinuti sav snijeg i led kako bi se spriječilo padanje snijega na vjetrobranska stakla, omogućila dobra vidljivost ceste, te osigurala dobra uočljivost vašeg vozila od strane ostalih sudionika u prometu,
 • prilagoditi brzinu kretanja uvjetima na cesti – smanjiti brzinu kretanja,
 • povećati razmak između vozila prilikom vožnje u slijedu,
 • obavezno upaliti dnevna ili kratka svjetla na motornom vozilu,
 • izbjegavati pretjecanja vozila ispred vas,
 • izbjegavati iznenadna/nagla zaustavljanja,
 • pravovremeno uključiti pokazivače smjera prilikom skretanja,
 • prilikom vožnje unazad obavezno uključiti sva četiri pokazivača smjera,
 • u slučaju kvara na dovoljnoj udaljenosti postaviti sigurnosni trokut kojim će se ostali vozači upozoriti ne predstojeću opasnost na cesti, te obući reflektirajući prsluk, 
 • obavezno poštivati prometne znakove a posebice one koji se odnose na ograničenje brzina kretanja, zabrane pakiranja i zaustavljanja, korištenje zimske opreme i koji reguliraju promet na raskrižjima,
 • u slučaju potrebe,  na ljetne gume postaviti lance za snijeg,
 • ne upravljati vozilima nakon konzumacije alkohola ili drugih opojnih sredstava.

 

Vozače, ali i ostale sudionike u prometu, molimo da propuste vozila tijela koja održavaju ceste u zimskim uvjetima – ralice. Nemojte ni u kom slučaju pretjecati ralice. Ukoliko vozite iza ralice, držite veći razmak između ralice i svog vozila kako sipina kojom se cesta posipa ne bi završila na vašem vozilu. Kako zimi ralice guraju snijeg sa cesta, nemojte parkirati vozilo na kolniku kako ne bi bilo oštećeno.

Ne preporuča se upravljanje biciklima na kolnicima koji su prekriveni ledom i snijegom zbog smanjenja stabilnosti vozila i mogućih padova i ozljeđivanja vozača bicikala. Ukoliko upravljate biciklom za vrijeme zimskih uvjeta na cestama uvijek koristite biciklističke ili pješačko-biciklističke staze gdje ih ima. Ukoliko ih nema krećite se uz desni rub ceste. Vozači bicikala trebaju voditi računa da upravljaju tehnički ispravnim biciklima, pri čemu poseban naglasak treba staviti na tehničku ispravnost svjetala na vozilu (bijelo sprijeda, crveno straga). Vozači bicikala su obvezni noću i u vrijeme smanjen vidljivosti za vrijeme vožnje kolnikom koristiti reflektirajuće biciklističke prsluke ili reflektirajuću biciklističku odjeću. Vozači bicikala trebaju, također, voditi računa da na vrijeme ostale sudionike u prometu upozore o svojoj namjeri skretanja - obavezno prije skretanja pogledajte iza sebe kako bi se uvjerili da radnju mogu sigurno izvršiti i obavezno dati znak ispruženom rukom (lijeva ruka za skretanje ulijevo, a desna ruka za skretanje udesno). Učestala je praksa kod biciklista da za vrijeme snježnih i kišnih padalina upravljaju biciklima držeći u ruci kišobrane. To nije preporučljivo, a nije niti dozvoljeno, jer smanjuje stabilnost upravljanja vozilom, a često i dolazi do naleta biciklista na pješake i na zaustavljena vozila.

Pješacima se ovim putem skreće pozornost na obavezno korištenje nogostupa odnosno biciklističko-pješačkih staza. Ukoliko nema nogostupa, pješaci se trebaju kretati lijevom stranom ceste jer na toj način uvijek vide vozilo koje im dolazi u susret i mogu se po potrebi maknuti s kolnika. Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti pješaci moraju biti označeni izvornom svjetlosti ili reflektirajućom materijom. Pješacima se preporuča nošenje odjeće jarkih boja koje su dobro uočljive na bijeloj podlozi kako bi ih što ranije uočilo prilikom snježnih padalina i magli.

Na roditelje apeliramo da djecu podsjete da cesta nije prostor za igru i da je opasno igrati se na cesti odnosno da se na cesti ne smije klizati, skijati, sanjkati i drugo.Vijesti za aktualni mjesec:


22.1.2018.Rezultati nadzora prometa tijekom vikenda i blagdana
22.1.2018.Tjedna informacija za 15. do 21. siječnja 2018.g.
22.1.2018.Koprivnica: Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari i krađa
22.1.2018.Dragovoljno predali pušku i streljivo
20.1.2018.Dovršeno kriminalističko istraživanje teške krađe
19.1.2018.Oprezno u prometu tijekom obilježavanja Vincekova
19.1.2018.Najava akcije na području Policijske postaje Đurđevac
19.1.2018.Oprezno u prometu!
19.1.2018.Pronađen otuđeni bicikl
19.1.2018.Održana info točka u Rasinji
18.1.2018.U prevrtanju traktora smrtno stradao 60-godišnjak
18.1.2018.Najava akcije nadzora alkoholiziranosti vozača, brzine kretanja vozila, korištenja sigurnosnog pojasa i mobitela
18.1.2018.Križevci: Održana sjednica Vijeća za prevenciju
18.1.2018.Iz kuće otuđen novac
18.1.2018.Protuzakonit ribolov
17.1.2018.Dvije osobe dragovoljno predale 522 komada streljiva i bombu
17.1.2018.U dvije prometne nesreće vozači su bili pod utjecajem alkohola
16.1.2018.Edukacija djece u Novigradu Podravskom
16.1.2018.Teške krađe provaljivanjem
15.1.2018.Križevci: Provedena akcija i održane dvije info točke


str.: 1 od 3. Ukupno: 47 zapisa.